Medewerkers behouden

Tegengaan van verloop

In tijden dat er krapte heerst op de arbeidsmarkt, wordt er vaak de focus gelegd op recruitment. Je medewerkers behouden daarentegen is wellicht een veel betere optie. Maar hoe doe je dit? Ik interviewde Laurens Simonse, founder van Team Rockstars IT. Laurens bedacht een strategie waarmee mensen radicaal op #1 komen te staan en schreef er een boek over, De Rockstars Methode.

In dit interview deelt Laurens:

  • Over het inbouwen van feedbackloops
  • Het belang van het hebben van visie
  • Het stimuleren van de autonomie van medewerkers
  • Het belang van het stellen van kaders
Wilfred

Geschreven op

Wat wordt er van leiders van nu verwacht, vergeleken met vroeger?

Feedback loops inbouwen

‘’In het huidige tijdperk worden leiders met nieuwe uitdagingen geconfronteerd in vergelijking met vroeger. Het belangrijkste aspect is wellicht de noodzaak om een actieve dialoog en betrokkenheid te creëren met de mensen die ze leiden. Het is van cruciaal belang om mechanismen voor feedback in te bouwen, zodat medewerkers kunnen meedenken over het beleid en de besluitvorming. Vaak hebben medewerkers op de werkvloer een dieper inzicht in wat er daadwerkelijk gebeurt en waar verbeteringen nodig zijn, vergeleken met het midden- en topmanagement. Het is van essentieel belang om deze inzichten op te halen, en er bestaan diverse manieren om dit te bereiken.’’

Het belang van visie

‘’Een andere belangrijke verschuiving is het belang van visie. Leiders moeten niet alleen aangeven waar de organisatie naartoe gaat, maar ook benadrukken wat de bijdrage van individuele medewerkers aan die visie is. Dit betekent dat iedereen moet begrijpen hoe hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan het grotere geheel, een verschil van inzicht ten opzichte van vroeger.’’

Autonomie van medewerkers

‘’Ten slotte is het delegeren van verantwoordelijkheden en het bieden van autonomie aan medewerkers van vitaal belang voor hun intrinsieke motivatie. Autonomie betekent niet totale vrijheid, maar eerder het definiëren van duidelijke kaders waarbinnen medewerkers zelf beslissingen kunnen nemen. Deze benadering bevordert de betrokkenheid en het eigenaarschap van medewerkers, wat op zijn beurt de prestaties en tevredenheid bevordert. Het is duidelijk dat de rol van een moderne leider verder gaat dan ooit tevoren, en deze nieuwe verwachtingen zullen blijven evolueren in onze snel veranderende wereld.’’

Hoe bepalen jullie dan de kaders?

“We zijn geen democratie, dat moet duidelijk zijn. Er wordt geen wekelijks overleg gevoerd met een grote groep van 500 personen om de aanpak voor de komende week te bepalen. In plaats daarvan hebben we een heldere visie op waar we naartoe willen werken, die is opgedeeld in zes strategieën. Elke zes maanden stellen we doelen op basis van deze strategieën en definiëren we bijbehorende acties. Deze plannen worden vervolgens gedeeld met de verschillende afdelingen binnen de organisatie.”

Wat is jouw strategie en waar is winst te behalen? Als je een kennismaking aanvraagt, beantwoord ik al je vragen en spar ik vrijblijvend met je wat je kan doen om te groeien met je team.

Meer blogs